<   Rapport fra Tvilshelgen   >

<   Tvilshelgen i Bergen   ::   Arrangørene   ::   "Tvilens kraft"   ::   Program   ::   Personer   >


Er du i tvil - i ditt arbeid, i møte med andre eller i forhold til de store livsspørsmål? Men åpen for å vurdere flere, nye muligheter? Og kanskje nysgjerrig på hvordan kunstnere tenker før de tar sine valg?

Arrangørgruppen (fra venstre):
Arne Klyve, Sverre Chr. Wilhelmsen, Thor Brekkeflat, Stein Husebø og Berit Bareksten
Fra torsdag 27. februar til søndag 2. mars inviterer vi til samvær, debatt og opplevelser omkring disse temaene. Sammen skal vi utfordre skråsikkerheten og trangen til å sette hverandre i bås - en fordomsfull sport vi altfor ofte bedriver. Kanskje fordi vi selv, tilfeldigvis, føler oss så inderlig vellykket og på plass? Eller fordi vi i alle fall ikke vil forveksles med "de andre"?

Tvilshelgen i Bergen skal være rause dager, med hovedfokus på mennesket i samfunnet, på eldre, på ungdom med psykiske vansker, eller mennesker med rusproblemer - mange av dem som ganske misvisende ofte kalles samfunnets svakeste. Denne helgen vil kunne bygge broer - mellom de som er "utenfor" og "innenfor". Og:
Visjonen for Tvilshelgen er å inspirere flest mulig til å ta del i sitt eget liv. Vi ønsker å egge den offentlige debatt og stimulere til aktiv deltakelse og læring, hvor begge hjernehalvdeler berøres parallelt. Her er plass til den livsviktige, ofte vitale tvil (-og tro!) som skal være der i utøvelsen av yrker med valgmuligheter. Og den tvil som mer ubedt kan melde seg, i hverdagen, i livets veikryss og i en rekke skjebnestunder.

Helgen vil la oss møte tvilen som en stor drivkraft i kunsten. Både litteratur, drama og musikk er sentrale uttrykksformer. Konserter og forestillinger fra Bergen Filharmoniske Orkester og Den Nationale Scene inngår i programmet. Grieghallen, teatret, Magdalenasentret i Kong Oscars gate, Korskirken og Bryggens Museum blir blant helgens arenaer.

Helt sentralt i arrangementet står dagskonferansen "Tvilens kraft" i Peer Gynt-salen fredag 28. februar. Med et tverrfaglig fokus kan programmet denne dagen treffe mange ulike målgrupper.

Sett et kryss i almanakken.
Velkommen til Bergen!

Beste hilsen
Arrangørgruppen for TvilshelgenGrafisk design:  Åse Huus
Fotograf:  Oddleiv Apneseth
Informasjon/spørsmål:  Prosjektkoordinator
Sverre Chr. Wilhelmsen

tlf. 55 21 62 40 / 97 18 10 79

2003 © Tvilshelgen i Bergen