<   Rapport fra Tvilshelgen   >

<   Tvilshelgen i Bergen   ::   Arrangørene   ::   "Tvilens kraft"   ::   Program   ::   Personer   >


<   Torsdag   ::   Fredag   ::   Lørdag   ::   Søndag   >


NB! Hvor ikke pris eller reservasjonsopplysninger er oppgitt, er det fri entré til arrangementene , evt. så langt plassene rekker. Referer til Tvilshelgen ved bestilling. Det tas forbehold om endringer.


TORSDAG 27. FEBRUAR

Kl. 18.30: "BEETHOVENS TVIL OG VÅR SKJEBNE"
Konsertforedrag v/ direktør på Troldhaugen, Erling Dahl jr., i møte med filosof Tore Frost. I samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester.
ARENA: Grieghallens foyer.

Kl. 19.00: DET KALDE HJERTET, av Astrid Saalbach
Et stykke om drøm og illusjon.
ARENA: DNS, Lille Scene.
Bill. kr. 120,-
For reservasjon: dns@tvil.no, eller tlf. 55549710 (begrenset plass).
For ytterligere info: http://www.dns.no/

Kl. 19.30: SKJEBNESYMFONIEN
Harmoniens torsdagskonsert, med Beethovens 5. symfoni sentralt på programmet, i tillegg til Olav Bergs Poseidon og Klaverkonsert nr. 2 av Saint-Saëns. Offisiell åpning av Tvilshelgen, v/Anne-Grete Strøm-Erichsen.
ARENA: Grieghallens store sal.
Bill: kr. 200/175/130
For reservasjon: harmonien@tvil.no eller tlf. 55216150.
For ytterligere info: http://www.harmonien.no/


FREDAG 28. FEBRUAR

Kl. 10.00-18.30: "TVILENS KRAFT"
- en konferanse om makt og avmakt, livets yttergrenser, kunst og erfaring, tro og tvil.
Innledere: Berit Bareksten, Thor Brekkeflat, Nils Christie, Tore Frost, Bettina Husebø, Stein Husebø, Arne Klyve, Kari Melberg, Tom Remlov, Gro Vasstrand, Sverre Chr. Wilhelmsen.
Medv. kunstnere: Fanny Holmin/DJ Barabass, Lars-Erik ter Jung, Morten Jostad, Julian Misic og gruppen Ildfugl. I samarbeid med Grieghallen A/S.
ARENA: Grieghallen, Peer Gynt-salen.
Påmelding: Eget påmeldingskjema, eller grieghallen@tvil.no, tlf. 55116699. Se også egen side om "tvilens kraft".

Kl. 19.00: DET KALDE HJERTET, av Astrid Saalbach
Et stykke om drøm og illusjon.
Etter teppefall: Samtale på scenekanten.
Medv. Oddur Bjarnason, Morten Jostad, Ågot Valle.
ARENA: DNS' Lille Scene.
For reservasjon: dns@tvil.no, eller tlf. 55549710.
For ytterligere info: http://www.dns.no/

Kl. 20.30: BYMISJONENS NATTÅPENT
Fredagshvile i byens hektiske puls. Med bl.a. Thor Brekkeflat og Gunnar Staalesen. Fellesmåltid i Kafé Magdalena, 2. etg.
Bymisjonssentret i Kong Oscarsgt. 5.
Nattverdsmesse kl. 22.00 i Korskirken.

Tema: "De forstod ikke". Lars-Erik ter Jung, fiolin.


LØRDAG 1. MARS

Kl. 11.30: "KUNST - UTEN TVIL?"
Med Hanne Ørstavik, Nils Christie, Ingela Øien. DNS-forestillingene Det kalde hjertet, Baal og Gjøkeredet (kommer til Festspillene), samt kammerkonserten Rendesvouz er utgangspunkt for samtale om kunst og makt, tvil og talent.
ARENA: DNS, Store Scene

Kl. 13.00: RENDEZVOUS
- koreografert forestilling for fløyte og slagverk. Konsert i serien Euterpe - Kammerpartnerne i teatret. Med Ingela Øien og Peter Kates fra BIT20 Ensemble.
ARENA: DNS, Store Scene.
For reservasjon/billettopplysninger: dns@tvil.no, eller tlf. 55549710.
For ytterligere info: http://www.dns.no/

Kl. 15.00-17.00: "Tvilen kommer tiltalte til gode"
Seminar om tro og livsførsel, i regi av Kirkens Bymisjon. Med bl.a. Gunnar Staalesen og Thor Brekkeflat. Vafler, kaffe.
ARENA: Kafé Magdalena, Kg. Oscarsgt. 5.

Kl. 16.00: FORMANNEN DANSER
Familiekonsert med Bergen Filharmoniske Orkester. Verdenspremiere på Carte Blanches tolkning av toppmøtet mellom den kinesiske formann Mao og USA-president Nixon. Musikk fra Cuba, Russland og Amerika.
ARENA: Grieghallens store sal.
Bill: kr. 70,-
For reservasjon: harmonien@tvil.no, eller tlf. 55216150.
For ytterligere info: http://www.harmonien.no/


SØNDAG 2. MARS

Kl. 11.00-19.00: "LITTERATUR OG TVIL"
Seminar om ord og undring. Arr: Kunst-, kultur- og psykisk helseprosjektet Kraft. Med støtte fra Norsk Forfattersentrum, Vestlandet og Statens Utdanningskontor i Hordaland.
ARENA: Bryggens Museum, auditoriet.
Påmelding: Se eget påmeldingskjema.

Kl. 11.00-14.15
Morten Jostad: Ibsens tvil
Olav Vesaas: Kven talar ein med når ein teier? Tarjei Vesaas’ liv og dikting
Hanne Ørstavik: Om å tvile på ordene
Bill. formiddagsprogram kr. 40,-
For reservasjon: litteratur@tvil.no eller tlf. 55565877/55116699 - eller ved inng. så langt plassen rekker.

Kl. 15.30-18.15: PARALLELLE VERKSTEDER OM SKRIVEPROSESSER
Hans Sande: Om å ha en blyantstump tilgjengelig når en ikke vet hva en vil
Bill: Ettermiddagsprogram kr. 50,-
ARENA: Bryggens Museum og nærtliggende lokaliteter.

Kl. 18.30-19.00: TEKSTFORMIDLING fra scenen v/uetablerte skrivere
ARENA: Bryggens Museum, auditoriet.
For reservasjon: litteratur@tvil.no eller tlf. 55565877/55116699Grafisk design:  Åse Huus
Fotograf:  Oddleiv Apneseth
Informasjon/spørsmål:  Prosjektkoordinator
Sverre Chr. Wilhelmsen

tlf. 55 21 62 40 / 97 18 10 79

2003 © Tvilshelgen i Bergen