<   Rapport fra Tvilshelgen   >

<   Tvilshelgen i Bergen   ::   Arrangørene   ::   "Tvilens kraft"   ::   Program   ::   Personer   >TVILSKONFERANSEN
ble avviklet på Solstrand våren 2002. Arrangør var prosjektet Hospice og palliativ medisin for gamle ved Bergen Røde Kors Sykehjem og Wilhelmsen Kulturinformasjon. De faglig ansvarlige Stein Husebø og Sverre Chr. Wilhelmsen stod også bak den utradisjonelle eldreuken Senior baluba sommeren 2001, konferansen Kjærlighet i 1999 og Håpkonferansen i 1994.

TVILSHELGEN
Mange har ønsket en oppfølger til Tvilskonferansen, en frittstående videreføring for "alle", sentralt i byen og med lav egenbetaling, delvis helt gratis. Resultatet er blitt Tvilshelgen i Bergen, hvor tre nye aktører har sluttet seg til arrangørgruppen: Kirkens Bymisjon i Bergen v/Thor Brekkeflat, Kunst-, kultur- og psykisk helseprosjektet Kraft v/Berit Bareksten og Stiftelsen Bergensklinikkene v/Arne Klyve. Kanskje kan dette bli et steg på veien mot en årlig markering av tvilen som ressurs i våre liv?Hospice og palliativ medisin for gamle ved Bergen Røde Kors Sykehjem er et nasjonalt prosjekt (1998-2003), med hovedmål å bidra til at de eldste eldre skal ha en verdig alderdom og livsavslutning, uansett hvor de lever. Ut fra det nye fagområdet Palliativ omsorg har en vesentlig utfordring vært å spre kunnskap.
Prosjektleder, OVERLEGE STEIN HUSEBØ, TLF. 90082904, E-POST: husebo@tvil.no

Kunst-, kultur- og psykisk helseprosjektet KRAFT er et 3-årig tverrfaglig samarbeid i regi av Bergen kommune, for økt deltakelse blant nåværende og tidligere psykisk syke. Gjennom kreativ virksomhet kan flere komme til uttrykk, i et språk som fanger opp livets iboende tvetydighet. Her er plass for fortellingene også fra dem ikke er en del av den etablerte offentlighet.
Prosjektleder BERIT BAREKSTEN, TLF. 55565877, E-POST: bareksten@tvil.no

Stiftelsen Bergensklinikkene er et regionalt og nasjonalt kompetansesenter innen rusfeltet. Behandling av mennesker med etablerte rusproblemer - i økende grad også forebygging, forskning og undervisning - er sentrale deler av virksomheten. Et grunnelement i det hele er den gode og klargjørende samtalen.
Undervisningssjef ARNE KLYVE, TLF. 55908600, E-POST: klyve@tvil.no

Stiftelsen Kirkens Bymisjon ønsker å være en frontorganisasjon i storbyen, så langt fremme, nede og inne at man når mennesker som kirken ellers ikke rekker. Stiftelsen i Bergen med 45 ansatte og 400 frivillige har tiltak innen barne- og ungdomsvern, omsorgstilbud for kvinner og menn i rus- og prostitusjonsmiljøet, gateprest og åpen kirke, frivillighetssentral, eldresenter, dagtilbud innen psykiatri og åpen barnehage.
Gateprest THOR BREKKEFLAT, TLF. 92421008, E-POST: brekkeflat@tvil.no

Wilhelmsen Kulturinformasjon, etablert 1989, for idéutvikling, tekstarbeid og arrangementskoordinering. Samarbeider med enkeltpersoner og institusjoner, ut fra overbevisningen om at fremtiden er påvirkelig, og at kunst og kunstopplevelser i møte med andre fagområder kan endre oss og vår egen oppfatning av tilværelsen.
Prosjektkoordinator SVERRE CHR. WILHELMSEN, TLF. 97181079, 55216240 E-POST: wilhelmsen@tvil.noGrafisk design:  Åse Huus
Fotograf:  Oddleiv Apneseth
Informasjon/spørsmål:  Prosjektkoordinator
Sverre Chr. Wilhelmsen

tlf. 55 21 62 40 / 97 18 10 79

2003 © Tvilshelgen i Bergen