<   Rapport fra Tvilshelgen   >

<   Tvilshelgen i Bergen   ::   Arrangørene   ::   "Tvilens kraft"   ::   Program   ::   Personer   >


EN DAGSKONFERANSE OM MAKT OG AVMAKT,
LIVETS YTTERGRENSER, KUNST OG ERFARING, TRO OG TVIL

I samarbeid med Grieghallen A/S
Peer Gynt-salen, fredag 28. februar 2003, kl. 10.00-18.30Utstøtningsmekanismene og isolasjonsrommene i dagens samfunn er mange. Hvordan kan vi bli bedre tvilere i hverdagen? Kan vi ved å reise nye spørsmål øke tvilen til rådende "(u)kultur"? Og kan vi gjennom innsikt i forbindelseslinjene bli bedre utøvere på våre respektive felt, slik at flere kan leve gode liv?

Når bør vi ikke tvile? Er det noe vi bør tro på? På barn, for eksempel? På kjærligheten? På at det nytter? På hverandre, på at vi kan lykkes?

Dagskonferansen vil sette søkelys på alle som i ulik grad befinner seg utenfor, eller i randsonen av, det veletablerte. Dette er grupper sterke krefter i samfunnet gjerne ser på som utgiftsposter. Men vi er alle en del av en struktur og et fellesskap, og en av visjonene for Tvilshelgen er å løfte debattene til et nivå som tar opp i seg forbindelseslinjene mellom mikro- og makrostrukturer og endringspotensialet i demokratiet. Tvilshelgen skal ikke minst handle om kommunikasjon, om enkeltindividets muligheter og fellesskapets ansvar, og hvordan vi kan oppnå nye møter, gjerne også på tvers av generasjonene.

Foredragsholdere fra ulike samfunnsområder vil løfte fram helse-/levekår- og livsstilserfaringer, uten å se dem som et spørsmål om individuell ulykke, og kun det. Samtidig rommer programmet en rekke kunstnere, som vil mer enn å underholde.

Målgruppe, for både Tvilens kraft og helgen i sin helhet, er "de det gjelder", mennesker under utdanning eller omskolering, kunstnere, kulturarbeidere, filosofer, formidlere og samfunnsengasjerte bergensere og tilreisende. Dette vil også ha relevans for pedagoger og alle som virker på helsefeltet – fra sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, psykologer og ergoterapeuter, til leger, vernepleiere, private behandlere og hjemmearbeidende, mor eller far.
Grafisk design:  Åse Huus
Fotograf:  Oddleiv Apneseth
Informasjon/spørsmål:  Prosjektkoordinator
Sverre Chr. Wilhelmsen

tlf. 55 21 62 40 / 97 18 10 79

2003 © Tvilshelgen i Bergen