TVIL / TVIVL / ZWEIFEL

Tverrfaglig konferanseserie om tvil, mennesker imellom – avviklet i Norge, Danmark og Tyskland. 

TVIL-konferansene har utgjort en arena der fag, samfunn og kultur har smeltet sammen og gitt muligheter for refleksjon og nye tanker. Under en felles paraply har en serie unike opplevelser og et utrolig givende samarbeid med en rekke inspirerende mennesker og miljøer fått vokse frem. Alt dette har også gjort det til en krevende avgjøelse å sette strek etter 15 år. Men alt har sin tid -  og en glad og takknemlig hilsen går til alle medarrangører, deltakere, foredragsholdere og kunstnere som har bidratt til å gjøre TVIL til det vi drømte om.

Bak programmering og gjennomføring av de ulike utgavene av TVIL har det hvert år stått en flernasjonal arrangørgruppe innen utdanning, helse, rusforebygging og kultursamarbeid. Målet har vært å skape en dynamisk arena for et oppgjør med skråsikkerheten: Oppleste «sannheter» hevet over diskusjon. Tvil har vært metoden som har fått prege programmet. Men dagene har også tatt utgangspunkt i  et aktuelt tema  – bl.a. anerkjennelse, dannelse, autoritet, tillit, makt, endring eller verdighet.  Eller det har kretset omkring et forfatterskap, som Holberg (2004), Ibsen (2006) og Wergeland (2008).

Idéhaver og konsepteier Wilhelmsen Kulturformidling har hele veien hatt gleden av å koordinere og lede disse konferansene, i Bergen (2002 og 2014), Oslo (2008, 2013, 2015-16), Hamar/Lillehammer (2005), Berlin (2007) og en rekke år i København (2004, 2006, 2009-12). Arrangementene er år for år blitt presentert på www.tvil.no;   Og i menypunktene på denne siden kan du lese mer om program, arrangørgruppe, medvirkende og tematikk, samt prosjektleders utfyllende rapporter i etterkant.  

For evt spørsmål: Sverre Chr. Wilhelmsen